رهنمای دانشجو

فضایی برای گفتگوی صمیمی و پرسش و پاسخ دانشجویان عزیز

رهنمای دانشجو

فضایی برای گفتگوی صمیمی و پرسش و پاسخ دانشجویان عزیز

رهنمای دانشجو

۴ مطلب با موضوع «مبانی ارزش ها» ثبت شده است

کتاب گزارش و نقد کتاب

«کنکاشی در تغییر ارزش­ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی» 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۵:۵۹
مرتضی حدادی

 اخلاق الهی
شامل مطالبی پیرامون اخلاق الهى مانند: رابطه انسان با خدا، معرفت خدا، ریا، ناامیدى از رحمت خدا، محبت خدا و... .

اخلاق فردى

شامل مطالبی پیرامون اخلاق فردی مانند: رابطه انسان با خود، غریزه، گرایش اخلاقى، حرص و... .

اخلاق اجتماعى

شامل مطالبی پیرامون اخلاق اجتماعی مانند: ارزش اخلاقى اجتماعى زیستن، رابطه انسان با محیط، دنیاگرایى و دنیا پرستى، امر به معروف و... .

اخلاق و انسان شناسی

شامل مقالاتی پیرامون انسان شناسی مانند: رابطه انسان و خود، انسان کامل از دیدگاه روان‏شناسى و صدر المتالهین، فطرت و شخصیت، انسان و اخلاق در نظام اسلام و... .

اخلاق و روان شناسی

شامل مقالاتی پیرامون روان شناسى از جمله: پیشفرض هاى روان‏شناسى اسلامى، تفاوت دیدگاه روان شناسى اسلامى و روان شناسى جدید کلاسیکى، به سوى سلامت روان و... .

حوزه های  اخلاق

بررسی حوزه های مختلف اخلاقی مانند: حوزه اقتصادی، مدیریت، اخلاق مبلغ، عالمان و... .

راه های پرورش و تهذیب اخلاقی

شامل مقالاتی با عنوان راههاى پرورش اخلاقى، شیوه‏هاى تهذیب اخلاقى ازنظرغزالى وفیض و ...  

فرهنگ اخلاق

شامل مقالاتی مانند: قلب، فطرت و تامل اخلاقى از نظر غزالى

قرآن و اخلاق
شامل مقالاتی با عنوان قرآن و حقوق انسان، مطهرى و فطرت در قرآن و قرآن و اخلاق از منظر امام خمینى.

 اخلاق وسیاست

شامل مطالبی پیرامون اخلاق و سیاست مانند: تفکیک ناپذیرى سیاست از اخلاق در اسلام، سیاست و اخلاق دو رکن شجره طیبه، اخلاق سیاسى اجتماعى کارگزاران درنهج البلاغه و...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۶:۲۰
مرتضی حدادی

                      

فلسفه ارزشها سید محمد رضا مدرسی   آزادی قم، 1360ه.ش

 

نکات انتقادی

1ـ بحث از فلسفه ارزشها می‌طلبد که از چیستی، چگونگی و چرایی و .... صحبت بمیان آید و حال آنکه در این ناحیه آنطور که باید حق مطلب ادا نشده.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۷:۳۶
مرتضی حدادی

بین انسان و ارزش ها دو نوع رابطه وجود دارد:

(1)انسان کاشف (حامل) ارزش هاست

در این صورت ارزش ها حقیقی و عینی بوده و از ویژگی های زیر برخوردارند:

1.      ارزش ها حقیقتی ورای ذهن و روان است

2.      ارزش ها مطلقند

3.      ارزش ها در قلمرو باورها معنا می یابند

4.      کمال انسان به  کمال ارزش هاست

5.      ارزش ها قابل انتشار است

6.      معنای زندگی در درونی سازی ارزش ها ست

(2)انسان خالق( واجد ) ارزش هاست

بنابراین ارزش ها شخصی و ذهنی بوده و ویژیگیهای زیر را دارا می باشد :

1.       واقعیت آنها ذهنی و روانشناختی است

2.      ارزش ها نسبی

3.      ارزش ها در قلمرو گرایش ها قرارمی گیرند

4.      کمال ارزش ها در پرتو ارزش های عینی است

5.      ارزش ها تبدل پذیر می گردد

6.      معنای زندگی در سازگاری با ارزش های عینی است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۸۸ ، ۰۸:۲۴
مرتضی حدادی